دسته ها

دسته‌ها برای نگهداری گروهی از کارت‌ها و دسته‌بندی کارت‌های مختلف از یکدیگر استفاده می‌شوند. شما می‌توانید در برنامه برای هر درس یا موضوع، دسته‌ای جداگانه ایجاد کنید (برای مثال: زبان ۱، عربی، فصل اول ادبیات، Toefl words و …). بدین ترتیب هر دسته به طور جداگانه قابل مرور و یادگیری خواهد بود. همچنین هر دسته می‌تواند گروه تنظیمات متفاوتی داشته باشد، برای مثال اندازه فونت و نحوه نمایش متن کارت برای هر دسته می‌تواند متفاوت باشد.

دسته پیش‌فرض در لایتمن، دسته عمومی نام دارد و کارت‌های جدیدی که در برنامه اضافه می‌شوند، وارد این دسته می‌شوند. برای شروع کار با لایتمن می‌توانید نام این دسته را تغییر داده یا دسته‌های جدید ایجاد کنید.


ساخت دسته‌ی جدید

برای ساخت دسته‌ی جدید در صفحه اول برنامه دکمه (+) را فشار داده و سپس گزینه دسته جدید را انتخاب کنید. نام دسته را وارد و رنگ دسته را انتخاب کنید و در نهایت گزینه ایجاد دسته جدید را لمس کنید. دسته ساخته شده در صفحه اول برنامه نشان داده می‌شود.


ویرایش دسته

در صفحه اصلی برنامه، با لمس طولانی روی یکی از دسته‌ها، منوی ویرایش دسته باز می‌شود. در این منو می‌توانید نام یا رنگ دسته را تغییر داده، کل کارت های دسته را به دسته‌ای دیگر انتقال دهید و یا دسته را حذف نمایید.

{warning} با حذف دسته، کل کارت‌های موجو در دسته نیز حذف خواهند شد.


تنظیمات دسته

هر دسته برای تعیین نحوه نمایش کارت، از یک گروه تنظیمات استفاده می‌کند. گروه تنظیمات منحصر به یک دسته نبوده و چندین دسته می‌توانند از یک گروه تنظیمات مشترک استفاده کنند. برای مثال دسته‌های مربوط به زبان انگلیسی می‌توانند از گروه تنظیمات انگلیسی استفاده کنند که در آن زبان تلفظ روی انگلیسی قرار دارد و دسته‌های مربوط به زبان آلمانی از گروه تنظیمات دیگری استفاده کنند که در آن زبان تلفظ روی آلمانی قرار دارد. یا به عنوان مثالی دیگر می‌توان برای دسته‌ای مانند فیزیک، گروه تنظیماتی ایجاد کرد که اندازه فونت آن بزرگ‌تر از فونت متن عادی باشد.


گروه تنظیمات

همان‌طور که اشاره شد، هر دسته از یک گروه تنظیمات استفاده می کند و چندین دسته می‌توانند به طور مشترک از یک گروه تنظیمات استفاده کنند. گروه تنظیمات پیش‌فرض در لایتمن تنظیمات عمومی نام دارد و تمامی دسته‌های جدیدی که به برنامه اضافه می‌شوند، از همین گروه تنظیمات استفاده می‌کنند.

برای ساخت گروه تنظیمات جدید یا تغییر تنظیمات یک دسته، در صفحه دسته و در نوار بالا دکمه را لمس کنید تا وارد صفحه تنظیمات دسته شوید.

برای تغییر گروه تنظیمات دسته، کادر گروه تنظیمات را لمس کنید. در منوی باز شده می‌توانید گروه تنظیمات را تغییر داده یا گروه جدید بسازید. پس از انتخاب گروه تنظیمات، گزینه تایید را انتخاب کنید.

حال می‌توانید تنظیمات این گروه را مانند اندازه فونت، زبان تلفظ و … تغییر دهید.

تنظیمات دسته


تغییر زبان تلفظ

زبان تلفظ را می‌توانید تغییر داده و روی زبان دیگری به جز انگلیسی تنظیم کنید. قبل از تغییر زبان تلفظ، بایستی از نصب داده صوتی زبان مورد نظر در دستگاه خود مطمئن شوید. برای انجام این کار در تنظیمات دستگاه قسمت Languages & input (زبان ها و ورودی) را یافته و وارد آن شوید و سپس گزینه Text-to-speech output (خروجی تبدیل متن به گفتار) را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، گزینه چرخ دنده مقابل Preferred engine (موتور ترجیحی) را لمس و سپس گزینه Install voice data (نصب داده‌های صوتی) را انتخاب کنید. در لیست، زبان مورد نظر را یافته و آن را دانلود کنید.

پس از اطمینان از نصب داده صوتی، در صفحه تنظیمات دسته (یا از تنظیمات برنامه قسمت تنظیمات نمایش کارت) می توانید زبان تلفظ را تغییر دهید.

نصب و تغییر زبان تلفظ