مرور کارت ها


مرور کارت‌های جعبه

در هر روز، برنامه کارت‌هایی که درون جعبه لایتنر قابل مرور هستند را آماده می کند. برای مرور کارت‌ها در صفحه اصلی گزینه کارت‌های آماده برای مرور را انتخاب کنید.

کارت های آماده مرور


در منوی باز شده می توانید کارت‌های تمامی دسته‌ها را با هم مرور کنید یا با انتخاب هر دسته، کارت‌های آن را به صورت جداگانه مرور نمایید. در صفحه‌ی مرور، ابتدا سوال (روی کارت) نمایش داده می شود. پس از به یادآوردن جواب، کارت را لمس کرده تا پشت کارت نشان داده شود. در صورتی که پاسخ کارت را به یاد آورده‌اید، گزینه درست را انتخاب کرده تا کارت به خانه بعدی جعبه لایتنر منتقل شود. در صورتی که پاسخ کارت را فراموش کرده‌اید با زدن گزینه نادرست، کارت به خانه اول جعبه منتقل می‌شود.

{info} در هنگام مرور، با انتخاب دکمه بلندگو در بالا سمت چپ، متن کارت توسط سیستم تبدیل متن به گفتار اندروید تلفظ خواهد شد.

اگر به کارتی که در آخرین خانه جعبه لایتنر قرار دارد پاسخ صحیح داده شود، کارت از جعبه خارج شده و در قسمت کارت‌های آموخته شده قرار می‌گیرد.


مرور آزاد کارت‌ها

برای مطالعه بیشتر کارت‌ها و یادگیری کارت‌های جدید می‌توانید کارت‌ها را به طور آزاد و خارج از جعبه لایتنر نیز مرور کنید. برای این کار وارد دسته مورد نظر شده و گزینه مرور آزاد کارت ها را انتخاب نمایید. در منوی باز شده می توانید کارت‌ها و نوع مرور را انتخاب و شروع به مرور کنید. مرور آزاد کارت‌ها تاثیری روی جایگاه کارت در جعبه لایتنر نخواهد گذاشت.

مرور آزاد کارت ها